CENTRUM FOTOGRAFII – TUCHÓW, UL. KOŚCIUSZKI 1 TEL. 790-46-46-10
E-MAIL: GKUBIT@o2.PL NIP: 993-028-94-42 REGON 121335190
kubit.iportfolio.pl

poniedziałek, 10 września 2012

Ważność dowodu osobistego


Warto pamiętać, że każda zmiana danych zamieszczonych w najważniejszym dowodzie tożsamości – dowodzie osobistym (np. zmiana adresu, czy nazwiska) skutkuje obowiązkiem złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu z aktualnymi danymi osobowymi (wyjątkowo osoba przebywająca za granicą ma na to 3 miesiące). Należy to zrobić przed upływem 14 dni od zaistnienia zmiany. Niezłożenie takiego wniosku pociąga za sobą poważne konsekwencje. 

Powoduje to unieważnienie dowodu osobistego po upływie 3 miesięcy od zaistnienia zmiany (dla osób przebywających za granicą 4 miesiące). Unieważnienia dokonuje system elektroniczny traktując każdy przypadek jednakowo, bez taryfy ulgowej nawet w sytuacjach losowych. Unieważniony dowód osobisty pozbawia nas możliwości załatwienia wielu spraw, gdzie potrzebne jest np. oficjalne ustalenie naszej tożsamości. Jednym z bardziej dolegliwych może okazać się niewpuszczenie nas do samolotu w locie międzynarodowym, mimo posiadania ważnego biletu, albo problem z zawarciem umowy kredytowej w banku.

Jedynym rozsądnym sposobem ustrzeżenia się przed takim problemami jest terminowe złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego z dołączonym dwiema fotografiami. Należy podkreślić, że fotografie muszą odzwierciedlać aktualny wygląd osoby ubiegającej się o wydanie dowodu, co oznacza, że  wykonane rok, czy kilka lat wcześniej nie będą mogły być przyjęte. Jeżeli przy wcześniejszym składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego nie dostarczyliśmy swojej metryki albo aktu zawarcia małżeństwa, a urodzenie lub małżeństwo nie było rejestrowane w USC w Tarnowie, to niezbędne jest dołączenie takiego dokumentu. Za wydanie dowodu nie zapłacimy żadnej opłaty.

Warto dodać, że dowód osobisty zostanie również unieważniony z następujących przyczyn:
- zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu dowodu przez inną osobę,
- upływu ważności dowodu osobistego,
- odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
- utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
- zgonu jego posiadacza.

Stanie się to z dniem zaistnienia wskazanego wyżej zdarzenia. Wówczas, w dwóch pierwszych przypadkach, należy niezwłocznie złożyć określone wcześniej dokumenty w biurze wydającym dowody osobiste, aby otrzymać nowy dokument. Należy pamiętać, że odnaleziony dowód, który wcześniej został zgłoszony jako utracony, jest nieważny i nie można się nim posługiwać. Możemy popaść w kłopoty, jeżeli zostaniemy uznani za osobę, która skradła cudzą tożsamość i posługuje się nią, a takie zdarzenia mają niestety miejsce. Zatem odnaleziony dowód osobisty należy zwrócić do Urzędu, który go wydał.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz